Cynghorwyr Cymuned Aberffraw Community Councillors

 

 

 

WARD DDEHEUOL / SOUTHERN WARD              Mr John H Owens (Cadeirydd / Chair)

 

                                                                                    Mr Stuart Austin

 

                                                                                    Mrs Christine Davies

 

                                                                                    Mr William Hughes

 

                                                                                    Mr Arfon Jones

 

                                                                                    Mr Barry Owen

 

                                                                                    Mr M T Smithurst

 

                                                                                    Mr Christopher G Topps

 

                                                           

 

WARD OGLEDDOL / NORTHERN WARD             Mr Keith Woods (Is-gadeirydd / Vice Chair)

 

                                                                                    Mr Elwyn Evans

 

 

 

WARD LLANGWYFAN / LLANGWYFAN WARD  Mrs Avril Hughes

 

                                                                                    Mr Richard Forrest Owen

 

 

 

CLERC / CLERC                                                       Mrs Menna Evans
                                                                                    Cwyrtai
                                                                                    Ty Croes
                                                                                    Ynys Môn
                                                                                    LL63 5SX

 

                                                                                    01407 840272 / 07786166530

 

                                                                                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Gellir cysylltu â’r aelodau drwy’r Clerc / Members may be contacted via the Clerk